Sabies que… / Sabías que… / Bazenekien…

Ens donen molts beneficis, MAI LES CREMIS!

Mai les cremis!!! És un acte penat per la llei, així que no és gaire recomanable… A més, mates uns animals que ens produeixen molts beneficis: pol·linitzen les flors i ens ajuden a tenir més varietat d’aliments vegetals.

Nos dan muchos beneficios, ¡NO LAS QUEMES NUNCA!

¡¡No las quemes nunca!! Es un acto castigado por la ley, así que no es muy recomendable… Además, matas a unos animales que producen muchos beneficios: polinizan las flores y ayudan a tener más variedad de alimentos vegetales.

Onura asko ematen dizkigutela, EZ ITZAZU ERRE INOIZ!!

Ez itzazu erre inoiz!! Legediak zigortutako ekintza bat da, hala bada ez da oso gomendagarria… Gainera, onura asko dakarten animaliak hiltzen dituzu: loreak polinizatzen dituzte eta hainbat landare elikagai gehiago izatea laguntzen dute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *