Sabies que… / Sabías que… / Bazenekien…

Ens donen molts beneficis, MAI LES CREMIS!

Mai les cremis!!! És un acte penat per la llei, així que no és gaire recomanable… A més, mates uns animals que ens produeixen molts beneficis: pol·linitzen les flors i ens ajuden a tenir més varietat d’aliments vegetals.

Nos dan muchos beneficios, ¡NO LAS QUEMES NUNCA!

¡¡No las quemes nunca!! Es un acto castigado por la ley, así que no es muy recomendable… Además, matas a unos animales que producen muchos beneficios: polinizan las flores y ayudan a tener más variedad de alimentos vegetales.

Onura asko ematen dizkigutela, EZ ITZAZU ERRE INOIZ!!

Ez itzazu erre inoiz!! Legediak zigortutako ekintza bat da, hala bada ez da oso gomendagarria… Gainera, onura asko dakarten animaliak hiltzen dituzu: loreak polinizatzen dituzte eta hainbat landare elikagai gehiago izatea laguntzen dute.

Seguim Treballant / Seguimos Trabajando / Lan egiten jarraitzen dugu

Mirada fixada en la FLL

Des de fa mesos que treballem de valent per portar endavant tot el projecte de la FLL. Avui mateix, des de les 9:30 del matí fins al migdia, hem estat solucionant i millorant des del robot amb actualitzacions fins al projecte amb el cartell. Ara ja la recta final, pocs passos per la FLL…

Mirada fijada en la FLL

Desde hace meses, estamos trabajando para llevar adelante todo el proyecto de la FLL. Hoy mismo, desde las 9:30 de la mañana hasta el mediodía, hemos estado solucionando y mejorando desde el robot con actualizaciones, hasta el proyecto con el cartel. Ahora ya la recta final, pocos pasos para la FLL…

Begirada trinkoa FLLan

Hilabete batzutik hona, gogor lan egiten ari gara FLL proiektu guztia aurrera atera ahal izateko. Gaur bertan, goizeko 9:30tatik eguerdirarte, konpontzen eta hobetzen egon gara, robotaren gaurkotzeetatik proiektuaren kartelaren hobetzearen arte. Orain bai, azken txanpa: pausu gutxi batzuk gehiago FLL-rarte…

Nova Web / Nueva Web / Webgune berria

Nou web i nous objectius.

Cada cop estem més a prop de la FLL (First Lego League), és important començar a tancar objectius, el primer: aquest web. Per això estem molt feliços d’anunciar la seva apertura!

Per concloure, invitar-vos a tots a la FLL que s'organitzarà el 19 de febrer i també comentar-vos que més endavant publicarem el cartell de la campanya.

Nueva web y nuevos objetivos.

Cada vez más estamos más cerca de la FLL (First Lego League). Por eso es importante empezar a cumplir objetivos. El primero: esta web. ¡Por eso estamos muy satisfechos de anunciar su apertura!

Para concluir, invitaros a todos a la FLL que se organizará el 19 de febrero, y también comentaros que más adelante publicaremos el cartel de la campaña.

Web berria eta helburu berriak

FLL-tik (First Lego League) geroz eta gertuago gaude. Horregaitik garrantzisua da helburuak betetzen hastea. Lehena: webgune hau. Horregaitik oso pozik gaude bere irekitzea iragartzea. Amaitzeko, guztiak otsailaren 19an antolatuko den FLL-era gonbidatu nahi zaituztegu, eta aurrerago kanpainako kartela argitaratuko dugula esan nahi dizuegu.